Corporate Engineering

Projektledning

Home  >>  Projektledning

Eftersom vi inte kommer från IT-världen utan har arbetat med affärs- och verksamhetsutveckling i innovations- och tillväxtmiljöer så har vi ett lite annorlunda sätt att se på projektledning och genomförande.

För att ett projekt skall lyckas måste fyra kriterier vara uppfyllda:

  • Glädje
  • Engagemang
  • Leverabler
  • Underrättelser

Att känna glädje i ett projekt är inte ett krav men det är en framgångsfaktor. Engagemang bör helst uppnås genom att alla deltagare känner ett delägarskap och en ovilja att förlora sin andel, avkastning eller utdelning. Leverabler måste vara noga definierade i förväg och förväntningarna på när och hur leverabler skall lämnas in och presenteras måste vara tydliga. Med underrättelser menar vi att det måste finnas verifierade fakta, objektiv information, som alla beslut baseras på.

projekt